Số phận người phụ nữ trong các tác phẩm văn học

Thị nở trong tác phẩm" Chí Phèo"
Thị nở trong tác phẩm" Chí Phèo"

Mị trong Vợ Chồng A Phủ,
Thị trong Vợ nhặt,
Người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền ngoài xa,
Mai trong Rừng xà nu
Thậm chí đến cả Thị Nở trong Chí Phèo
Lâu dần, chắc mình sống cuộc đời già cỗi như bà cụ Tứ

Thị nở trong tác phẩm" Chí Phèo"
Thị nở trong tác phẩm” Chí Phèo”

Mơ làm chi? Vì đến tuyệt trần như Juliet cũng phải chết đắng vì tình.
Hay hoa ghen liễu hờn như Thúy Kiều cũng phải thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần.
Số phận người phụ nữ trong những drama hiện thực không đẹp như cổ tích nha nha!
Thôi! Chọn sống đời quân nhân như chị Chiến của Những đứa con trong gia đình. Hay cống hiến như Nguyệt của Mảnh trăng cuối rừng. Hoặc mạnh mẽ như người mẹ cầm súng của Nguyễn Thi…